04 September, 2006


affidavit [ǣfidaivit] - eskü alatt tett írásos nyilatkozat

No comments: