16 September, 2007


take languid [lǣŋgwid] interest – lanyha érdeklődést tanúsít

12 September, 2007

08 September, 2007


by way of digression [daigreϚn] – a tárgytól elkalandozva