28 November, 2006


predilection [pri:dilekϚn] - részrehajlás

No comments: