16 September, 2007


take languid [lǣŋgwid] interest – lanyha érdeklődést tanúsít

No comments: