04 October, 2007


brashness [brǣϚnǝs] - tapintatlanság

No comments: